Facebook YouTube
 
 • 29-01-2014

  Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014

  29.01.2014

  Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014

  Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu serdecznie zaprasza

  szkolne zespoły teatralne z terenu miasta Radomia do udziału w Festiwalu Małych

  Form Teatralnych Radom 2014.

  Współorganizatorem Festiwalu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w

  Radomiu.

  Głównym celem Festiwalu jest inspirowanie młodzieży do poszukiwań twórczych oraz

  rozwijania kreatywności, wyobraźni, zainteresowań i talentów, konfrontacja artystycznych

  dokonań szkolnych zespołów teatralnych, wymiana doświadczeń dotyczących różnych

  rodzajów wypowiedzi teatralnej, promocja młodych talentów i integracja środowiska

  lokalnego.

  Festiwal Małych Form Teatralnych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół

  podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów z terenu miasta Radomia. Ma formę konkursu w

  dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie i zaprezentowanie

  przedstawienia teatralnego na dowolny temat i w dowolnej formie, trwającego ok. 30 minut.

  Nagrodą dla wszystkich zespołów teatralnych jest wystawienie spektaklu podczas Festiwalu

  na Scenie Kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na

  przełomie marca i kwietnia 2014 roku.

  Przy ocenie spektakli Jury weźmie pod uwagę: dobór repertuaru (oryginalność, wartość

  artystyczną), adaptację tekstu, reżyserię, umiejętności sceniczne aktorów, oprawę

  muzyczną, scenografię oraz ogólne wrażenie artystyczne. Jury przyzna nagrody dla

  zespołów teatralnych za najlepsze przedstawienie oraz nagrody dla najlepszego aktora.

  Nagrodami dla laureatów Festiwalu są: udział w warsztatach teatralnych, bilety na spektakl

  w Teatrze oraz inne nagrody. Wszystkie zespoły teatralne i ich opiekunowie otrzymają

  dyplomy.

  Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014 organizowany jest w ramach

  międzynarodowego projektu badawczego „CENTRES - Kreatywność i przedsiębiorczość

  w edukacji”. Projekt CENTRES jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji

  Europejskiej i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw

  członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka

  Brytania). W polskich szkołach projekt jest przeprowadzany przez Polskie Stowarzyszenie

  Kreatywności od września 2013 do czerwca 2014 roku. Zadaniem grup uczniowskich

  jest przygotowanie wydarzenia związanego z branżą kreatywną, która mogłaby mieć

  szerszy zakres lokalny niż tylko szkoła. Celem projektu CENTRES jest wzrost kompetencji

  innowacyjności i przedsiębiorczości wśród uczniów, powiązanie działań uczniowskich z

  branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i

  przedsiębiorczość, praktyczne przejście przez proces: od pomysłu do jego realizacji. Projekt

  CENTRES w Polsce patronatem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju

  Edukacji.

  Patronat Honorowy nad Festiwalem Małych Form Teatralnych sprawują Pan Karol Semik

  Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Pan Zbigniew Rybka Dyrektor Teatru Powszechnego im.

  Jana Kochanowskiego w Radomiu.

  Partnerami Festiwalu są III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w

  Radomiu oraz Bank Zachodni WBK S.A.

  Patronat Medialny objęli Platforma Kultury Narodowe Centrum Kultury, Teatralia, Echo

  Dnia, Teraz Radom oraz Radio Plus Radom.

  Zgłoszenia szkół do Festiwalu przyjmowane będą do dnia 31 stycznia 2014 roku.

  Deklaracje udziału w Festiwalu należy składać osobiście, faksem, e-mailem lub drogą

  pocztową: Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 26-600 Radom, ul. Traugutta 44,

  tel/fax: (48)362-36-64, e-mail: twp_gimnazjum@op.pl

  Pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu jest Anna Prokop - tel. 660-698-154,

  e-mail: annaprokop@vp.pl

  Szczegółowe informacje na temat Festiwalu dostępne są na stronie internetowej:

  http://www.twp-gim.radom.pl

  Regulamin

  Festiwalu Małych Form Teatralnych Radom 2014

   

  I. Organizator Festiwalu

  1. Organizatorem Festiwalu Małych Form Teatralnych Radom 2014 jest Gimnazjum

  Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu.

  2. Współorganizatorem Festiwalu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego

  w Radomiu.

  3. Patronat Honorowy nad Festiwalem sprawuje Karol Semik Mazowiecki Kurator

  Oświaty oraz Zbigniew Rybka Dyrektor Teatru Powszechnego im. Jana

  Kochanowskiego w Radomiu.

  4. Festiwal realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu badawczego

  „CENTRES - Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji”, koordynowanego

  w Polsce przez British Council i Polskie Stowarzyszenie Kreatywności oraz objętego

  patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

  II. Cele Festiwalu

  1. Głównym Celem Festiwalu jest:

  1) inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań twórczych oraz rozwijania

  kreatywności, wyobraźni, zainteresowań i talentów,

  2) konfrontacja artystycznych dokonań szkolnych zespołów teatralnych,

  3) stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dotyczących różnych rodzajów

  wypowiedzi teatralnej,

  4) promocja młodych talentów,

  5) integracja środowiska lokalnego.

  III. Warunki uczestnictwa w Festiwalu

  1. Warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie udziału w Festiwalu do dnia

  31 stycznia 2014 r. na „Karcie zgłoszenia”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego

  Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje szkoła.

  2. Festiwal przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

  (klasy IV-VI) i gimnazjów (klasy I-III) z terenu miasta Radomia.

  3. Festiwal ma formę konkursu w dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem

  uczestników jest przygotowanie i zaprezentowanie sztuki teatralnej na dowolny temat

  i w dowolnej formie.

  4. Czas prezentacji spektaklu wynosi ok. 30 minut.

  5. Ważnym elementem powinno być szybkie i sprawne przygotowanie się do występu

  bez nadmiernego rozbudowania scenografii. Czas przeznaczony na montaż

  i demontaż scenografii wynosi do 10 minut.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania kolejności prezentacji konkursowych.

  7. Deklaracje udziału w Festiwalu należy składać osobiście, faksem, e-mailem,

  lub drogą pocztową: Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 26-600 Radom,

  ul. Traugutta 44, fax: (48)362-36-64, e-mail: twp_gimnazjum@op.pl

  1

  IV. Jury

  1. W skład 3-osobowego Jury wchodzą artyści i ludzie kultury.

  2. Obradom przewodniczy Przewodniczący Jury.

  3. Werdykt Jury ogłasza Przewodniczący.

  V. Nagrody

  1. Nagrodą dla wszystkich zespołów teatralnych jest wystawienie spektaklu podczas

  Festiwalu na Scenie Kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego

  w Radomiu.

  2. Jury przyzna nagrody dla zespołów teatralnych za najlepsze przedstawienie oraz

  nagrody dla najlepszego aktora.

  3. Nagrodami dla laureatów Festiwalu są: udział w warsztatach teatralnych, bilety na

  spektakl w Teatrze oraz inne nagrody.

  4. Wszystkie zespoły teatralne i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

  VI. Sposób oceniania

  1. Przy ocenie spektakli Jury weźmie pod uwagę:

  1) dobór repertuaru (oryginalność, wartość artystyczną),

  2) adaptację tekstu,

  3) reżyserię,

  4) umiejętności sceniczne aktorów,

  5) oprawę muzyczną,

  6) scenografię,

  7) ogólne wrażenie.

   

  VII. Terminarz

  1. Zgłoszenia szkół do Festiwalu - do 31 stycznia 2014 roku.

  2. Publikacja programu Festiwalu - do 15 lutego 2014 roku.

  3. Prezentacje przedstawień konkursowych - przełom marca i kwietnia 2014 roku.

  VIII. Dane kontaktowe Organizatora

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy

  Powszechnej w Radomiu, ul. Traugutta 44, 26-600 Radom

  tel/fax: (48)362-36-64, e-mail: twp_gimnazjum@op.pl

  2. Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami Festiwalu jest:

  Anna Prokop - tel. 660-698-154, e-mail: annaprokop@vp.pl

  3. Informacje o Festiwalu zamieszczane będą na stronie: http://www.twp-gim.radom.pl


Pogoda

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz porcję najświeższych informacji

Nasi partnerzy