Facebook YouTube
 • 22-06-2017

  Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski - konkurs dla młodych reżyserów

   

  Konkurs na koncepcję wystawienia

  adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza

   

  Celem konkursu jest wspieranie promocji młodych reżyserów teatralnych, popularyzowanie twórczości i pogłębianie analizy utworów Witolda Gombrowicza oraz kontynuacja i wzbogacanie dorobku Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

   

  Organizatorem konkursu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – organizator Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

   

  Konkurs adresowany jest do absolwentów wydziałów reżyserii szkół teatralnych, których staż w zawodzie reżysera jest nie dłuższy niż 5 lat od uzyskania dyplomu.

   

  Konkurs odbywać się będzie w cyklu dwuletnim, odpowiadającym rytmowi kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

  Przedmiotem zainteresowania I edycji (2018) będą Adaptacje sceniczne niedramatycznych dzieł Witolda Gombrowicza.

  Do udziału w konkursie można zgłaszać nigdzie wcześniej nie prezentowane koncepcje przedstawień, wykorzystujące dowolne formy teatralne (spektakle dramatyczne, muzyczne, lalkowe i in.) oraz różne kombinacje tych form.

   

  Główną nagrodą w konkursie jest sceniczna realizacja zwycięskiej koncepcji w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Premiera przedstawienia powstałego w oparciu o wybrany projekt odbędzie się na scenie kameralnej lub na scenie Kotłownia w dniu 22 października 2018 roku z okazji inauguracji XIII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

  Spektakl automatycznie włączony zostanie do konkursu na najlepszą inscenizację utworu Witolda Gombrowicza i wejdzie do repertuaru Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego.

   

  Zgłoszenie (także na nośniku elektronicznym) powinno zawierać:

  1. Oryginalny scenariusz będący adaptacją prozy Witolda Gombrowicza.

  2. Krótką eksplikację reżyserską uwzględniającą założenia interpretacyjne i inscenizacyjne (w tym światło i dźwięk) – max. 5 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. ok. 9000 znaków).

  3. Koncepcję scenograficzną, zawierającą szkice scenografii i kostiumów (dodatkowo 2-3 kompletne projekty kostiumów z dołączonymi próbkami materiałów).

  4. Krótkie próbki muzyki (jeśli jest przewidywana w spektaklu).

  5. Szacowany kosztorys realizacji (wraz z honorariami dla reżysera i pozostałych twórców).  

  6. Krótkie CV wszystkich proponowanych realizatorów wraz z wykazem ich dotychczasowych prac teatralnych.

  7. Dane kontaktowe.

   

   

  Składane oferty powinny być adekwatne do proponowanych przez Organizatora warunków scenicznych - należy zwrócić uwagę na projektowaną wielkość obsady, wielkość i jakość użytych środków oraz możliwości techniczne – wielkość przestrzeni (małe i średnie formy).

  Przed złożeniem projektu zalecany jest bezpośredni kontakt z Teatrem Powszechnym w celu zapoznania się z warunkami technicznymi i możliwościami inscenizacyjnymi obydwu scen. Wszystkie materiały potrzebne do opracowania koncepcji (opis wyposażenia oraz plany techniczne scen) można odebrać osobiście lub zamówić drogą telefoniczną albo e-mailową (tel. 609 304 535, e-mail: mfg@teatr.radom.pl).

   

   

  Ocena złożonych koncepcji przebiegać będzie w następujących etapach:

  I etap – wstępna selekcja

  Selekcji dokonuje jury w składzie: dyrektor Teatru Powszechnego, kierownik literacki we współpracy z kierownikiem technicznym

  II etap – spotkania z wybranymi reżyserami

  Wstępne rozmowy na temat ewentualnej realizacji, w tym na temat kosztów z tym związanych; autorzy wskazanych scenariuszy po konsultacji z dyrekcją powinni zaproponować optymalną obsadę.

  III etap – czytanie zainscenizowanych fragmentów wybranych scenariuszy z udziałem aktorów Teatru Powszechnego i publiczności

  Pracę reżysera, koncepcję i scenariusz oceniają aktorzy biorący udział w czytaniu tekstu.

  IV etap – wybór koncepcji

  Wyboru dokonuje dyrektor po konsultacjach z aktorami i współpracownikami

   

   

  Terminy:

  przyjmowanie zgłoszeń – do 31 października 2017

  spotkania z wybranymi reżyserami, czytania z udziałem aktorów – listopad - grudzień 2017

  rozstrzygnięcie konkursu – do 15 stycznia 2018

   

   

  Uwagi dodatkowe:

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji kosztów realizacji przedstawienia.

  2. Organizator zapewnia pełną ochronę praw autorskich – zawartość nadesłanych projektów, poza zwycięską koncepcją, pozostaje wyłączną własnością ich autorów i nie będzie upubliczniana, a po rozstrzygnięciu konkursu przekazane materiały zostaną odesłane autorom.

  3. Organizator nie ponosi kosztów opracowania zgłaszanych koncepcji (przygotowania scenariusza, projektów, szkiców etc.).

  4. Organizator bierze na siebie obowiązek zorganizowania otwartych czytań fragmentów scenariuszy (nie jest przewidziane honorarium reżyserskie za przygotowanie czytania).  

  5. Organizator bierze na siebie funkcję producenta przedstawienia realizowanego według zwycięskiej koncepcji.

   

   

  Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

  Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego

  Plac Jagielloński 15

  26-600 Radom

  z dopiskiem: „MFG – konkurs reżyserski

   

  Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2017 roku.


Pogoda

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz porcję najświeższych informacji

Nasi partnerzy