Facebook YouTube
 • 10-03-2019

  Teatr Powszechny beneficjentem programów MKiDN  Teatr Powszechny beneficjentem programów MKiDN

  „Infrastruktura kultury” oraz „Edukacja kulturalna” 2019!  Po dofinansowaniu, jakie w ramach programu operacyjnego „Teatr i taniec” otrzymaliśmy na realizację „XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego” (264 tys. – projekt rozpisany na cykl dwuletni), przyszła kolej na dwa kolejne wnioski. Obydwa uzyskały wysokie noty i pieniądze na realizację!

  Dzięki środkom wywalczonym w konkursach grantowych MKiDN w 2019 będziemy mogli zrealizować następujące zadania:

  • „Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego oraz przestrzeni przeznaczonej dla widzów - III ETAP” – dofinansowanie w wysokości 170 tys. zł.

  Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia sceny, m.in. zakup projektora multimedialnego, pianina, a także dokończenie działań związanych z modernizacją części budynku udostępnianej widzom, w tym poprawę oświetlenia głównych ciągów komunikacyjnych.  

  W ramach tegorocznego naboru do programu "Infrastruktura kultury" wpłynęły 542 wnioski, z czego ministerialną dotację na projekty infrastrukturalne otrzymało 117 wnioskodawców.


  • „Wokół teatru - cykl działań edukacyjnych adresowanych do odbiorców różnych grup wiekowych” – dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł.

  Dzięki otrzymanej dotacji w nowym sezonie powrócimy do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej. Projekt składa się z trzech podstawowych ogniw (udział we wszystkich formach aktywności będzie bezpłatny):

  • warsztaty teatralne dla maluchów (adresowane przede wszystkim do uczniów klas młodszych szkoły podstawowej) - zajęcia z elementami teatru lalkowego, wykorzystujące formę zabawową do prezentacji podstawowych pojęć teatralnych i rozbudzania wrażliwości artystycznej; zakończone publicznym pokazem wspólnie przygotowanego spektaklu,

  • warsztaty teatralne dla dzieci starszych - ćwiczenia zogniskowane wokół interpretacji tekstu literackiego, podstawowych zadań aktorskich, budowania postaci i współpracy w grupie; zakończone publicznym pokazem wspólnie przygotowanego spektaklu,

  • czytania dramatów z udziałem widzów oraz aktorów-amatorów, chętnych do występu przed publicznością i gotowych do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest interpretacja tekstu literackiego.

  Do programu „Edukacja kulturalna 2019” wpłynęło 876 wniosków, dofinansowanie otrzymało 196 wnioskodawców.


  W ramach tegorocznych naborów Teatr Powszechny pozyskał zatem z programów ministerialnych dodatkowe środki w łącznej wysokości 464 tys. zł!


  Przystępując do realizacji zadań, dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miastu Radom za udzielone nam wsparcie!
  Miło mi poinformować, że Teatr Powszechny został beneficjentem programów MKiDN  „Infrastruktura kultury” oraz „Edukacja kulturalna”! Po dofinansowaniu, jakie w ramach programu operacyjnego „Teatr i taniec” otrzymaliśmy na realizację „XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego” (264 tys. – projekt rozpisany na cykl dwuletni), przyszła kolej na dwa kolejne wnioski. Obydwa uzyskały wysokie noty i pieniądze na realizację! Więcej informacji przesyłam w załączniku.


  www.teatr.radom.pl 

Pogoda

Newsletter

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz porcję najświeższych informacji

Nasi partnerzy